Usûl-i Hadis

Usûl-i Hadis
Kategori: Hadis Sayfa: 144 Stok: 0
Boyut: 14 x 22 x 2 cm. Dil: Türkçe ISBN: 978-605-9964-71-5
Mahmud Esad b. Emin Seydişehri
Mahmud Esad Seydişehrî'nin tarafından Usûl-i Hadis'in kavâid-i asliyesini cem ettiği bu muhtasar eserde, usûl-i hadîsin tarifi ve kısımları, nakil ve râviler hakkındaki mevzûlar ve usûl-i hadîs ile alâkalı hususları muhtasar olarak acıklanmaktadır. Eser Ahmed Cevdet Paşa tarafından da takdire şâyân görülmüş, bu sahada okutulan ders kitapları arasında yerini almıştır. Başına, Usul-i Hadis'in tıpkıbasımı ile eser ve müellif hakkında malumatın yer aldığı bir giriş konulmuştur.

HEMEN SATIN AL