Teshîlü’l-Ferâiz

Teshîlü’l-Ferâiz
Kategori: Hukuk Sayfa: 144 Stok: 1050
Boyut: 14 x 22 x 3 cm Dil: Osmanlıca ISBN:
Haydar Efendi
Mahkeme-i Temyiz azasından ve Mekteb-i Hukuk ve Mekteb-i Mülkiye muallimlerinden Hoca Emin Efendizâde Ali Haydar Efendi ferâiz ilmini bir mukaddime, on beş bâb ve bir hatime ile hulâsa etmiştir. Evvelâ ferâize âit ıstılâhlar beyân edilmiş, ölen kimsenin geride bıraktığı malların vasıfları, verâsetin sebepleri, mânileri, bu malların kime ve nasıl taksim edileceği açıklanmıştır. Bu eser, TeshîlüT-Ferâiz'in tıpkıbasımı ile eser ve müellif hakkında malumatın yer aldığı bir giriş ile okuyucuya sunulmuştur.

HEMEN SATIN AL

BU KİTABI ALANLAR ŞUNLARA DA BAKTI