Ahteri-i Kebir (Arapça-Türkçe Lügat)-(Küçük Boy)

Ahteri-i Kebir (Arapça-Türkçe Lügat)-(Küçük Boy)
Kategori: Lugat-Sözlük
Ahterî Mustafa Efendi
Büyük alim Mustafa Ahterî Efendi’nin hoca, talebe ve araştırmacıların müstağni kalamayacağı Ahterî-i Kebîr adlı Arapça-Türkçe Lügat 40.000 kelime ihtiva etmektedir. Bu çalışma Ahterî-i Kebir’in 1310 tarihli baskısının tıpkıbasımı olup eser ve müellif hakkında da giriş kısmında malumat verilmiştir.
Müşteri İletişim Merkezi